Nadace OB
 · Úvod
 · Statut
 · Výroční zprávy
 · Vzory smluv
 · Akce 2002
 · Kontaktní údaje
 · Sportovní centra    mládeže
 · Sportovní centra dětí
 · English version
 
Sponzoři

Sportovní centra mládeže v orientačním běhu 2008

Výsledky výběrového řízení
Přidělení nadačních příspěvků

Nadace orientačního běhu v řádném termínu do 31.října 2007 obdržela 10 žádostí o přidělení příspěvku. Žádosti obdržela od následujících subjektů:

  1. OK Lokomotiva Pardubice
  2. Pražská tělovýchovná unie
  3. Západočeské sportovní centrum mládeže (OB,LOB)
  4. Sportovní klub orientačního běhu Zlín
  5. Oddíl OB TJ Turnov
  6. Olomoucké krajské sdružení ČSTV
  7. Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV
  8. OK99 Hradec Králové
  9. SK Brno – Žabovřesky
  10. OK Jilemnice

TJ Turnov požádal o stažení svoje žádosti z hodnocení. Nadace OB neotevřenou obálka s žádostí zaslala TJ Turnov nazpět.

Nadace OB otevřela zbývajících 9 podaných žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku a bylo konstatováno, že všechny žádosti splnily požadované kvalifikační předpoklady pro hodnocení jednotlivých předložených žádostí

Výsledky hodnocených žádostí dle získaných bodů a výše přidělených nadačních příspěvků:

1.SCM pro region Pardubice; žadatel OK Lokomotiva Pardubice4,571 bodu60 000 Kč 
2.SCM Praha; žadatel Pražská tělovýchovná unie4,048 bodu60 000 Kč
3.SCM Královehradeckého kraje, žadatel OK99 Hradec Králové4,000 bodu60 000 Kč
4.SCM Zlín, žadatel Sportovní klub orientačního běhu Zlín 3,476 bodu50 000 Kč
5.SCM Hanácké oblasti; žadatel Olomoucké KS ČSTV3,286 bodu50 000 Kč
6.SCM Brněnské oblasti; žadatel SK Žabovřesky, oddíl orientačního běhu3,190 bodu50 000 Kč
7.SCM Moravskoslezské oblasti, žadatel Moravskoslezské KS ČSTV2,714 bodu50 000 Kč
8.Podkrkonošské sportovní centrum mládeže, žadatel OK Jilemnice 1,857 bodu40 000 Kč
9.Západočeské SCM (OB,LOB), žadatel Západočeské sportovní centrum mládeže1,810 bodu40 000 Kč
Celkem460 000 Kč

Hodnocená kritéria a jejich váhy:

- počet talentů ve věku 15 – 18 let s licencí Aváha 80%
- počet talentů ve věku 15 – 16 let s nižší licencí než je licence A         váha 20%Ing. Evžen Cigoš
Předseda správní rady
Nadace orientačního běhu
© Nadace OB 2003